If a doula were a drug, it would be unethical not to use it
Peace on earth begins at birth

Callen Gerrits

+32 471 89 59 03
callen@gentlewelcome.com

www.gentlewelcome.com
www.facebook.com/gentlewelcome

I’m a South African mother of two beautiful children, now living in Gierle, Belgium. I’m passionate about working with women to empower them to have their best possible birth, whatever that means for you! I have degrees in Psychology and Public Health, as well as further training as a HypnoBirthing teacher (Mongan Method), doula (WOMBS South Africa) and birth story listener (Birthing from Within). My best teachers, however, have been my own two children who are now 9 and 5. I am fascinated by life in the womb, breastfeeding and early childhood development and regularly attend conferences to further my learning. My special interests lie in gentle surgical births, VBACs (Vaginal Birth After Caesarean) and mothers on medical bedrest.

My focus as a doula and childbirth educator is on prenatal and postnatal support for women, and I love to design bespoke packages that meet your particular needs. Perhaps you would like to follow a five week HypnoBirthing course and have a few postnatal visits in your home for additional support? Maybe you need birth story counselling to help you recover from a difficult, traumatic or disappointing birth? My first 30 minute consult, via Skype or in person, is always free so that we can determine if we will be a good match and we can chat about what you are looking for. I am English speaking, but understand Dutch very well, and work in Gierle, Lille and surrounds.

_____________________________________________________________________

Ik ben een Zuid-Afrikaanse moeder van twee prachtige kinderen, en ik woon sinds kort in Gierle. Mijn grootste passie is vrouwen in hun kracht zetten om de voor hen best mogelijke geboorte te hebben, wat dat ook mag betekenen! Ik heb een diploma in Psychologie en Volksgezondheid, evenals een vervolgopleiding als een HypnoBirthing-docent (Mongan-methode), doula (WOMBS Zuid-Afrika) en een Birth Story Listener (Birthing from Within). Mijn beste leraren waren echter mijn eigen twee kinderen die nu 9 en 5 zijn. Ik ben gefascineerd door het leven in de baarmoeder, borstvoeding en ontwikkeling in de vroege kinderjaren en woon regelmatig conferenties bij om mijn kennis te vergroten. Mijn speciale interesses liggen in zachte keizersnedes, VBAC’s (vaginale geboorte na keizersnede) en moeders die verplicht moeten rusten.

Mijn focus als doula en childbirth educator ligt op prenatale en postnatale ondersteuning voor vrouwen en ik ga graag mee op zoek naar een begeleiding op maat die aan jouw specifieke behoeften voldoet. Misschien wil je een HypnoBirthing-cursus van vijf weken volgen en een paar postnatale bezoeken bij jou thuis voor aanvullende ondersteuning? Misschien heb je een counseling met geboorteverhalen nodig om je te helpen herstellen van een moeilijke, traumatische of teleurstellende bevalling? Mijn eerste consult van 30 minuten, via Skype of persoonlijk, is altijd gratis, zodat we kunnen bepalen of we een goede match hebben en we kunnen chatten over wat je zoekt. Ik ben Engelssprekend, maar begrijp en spreek heel goed Nederlands. Ik ben actief in Gierle, Lille en omgeving.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.