Eva Verraes

Bio

“Vrolijk, enthousiast en wijs”. Dat is wat mijn partner Martijn, en de vader van onze 3 kinderen,
antwoordt wanneer ik hem vraag wat voor mij typerende kenmerken zijn. Vaardigheden die ik ten
volle als doula wil inzetten. Het meest existentiële, betekenisvolle en leven-gevend-proces in zijn
volle ‘zijn’ (her)waarderen is wat mij drijft om doula te zijn. Een barende vrouw ondersteunen opdat
ze die keuzes kan maken waarvan ze wéét dat die in het belang zijn van haar baby en van haarzelf
primeert. Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht deel te mogen uitmaken van dit geboorteproces.
Ik ben mama van 3 opgroeiende kinderen, wat, naast hun geboorte, één van de meest fascinerende
dingen is uit mijn leven. Hun zoektocht naar wie ze willen zijn/worden, inclusief hun groeipijnen,
motiveert mij om ook zelf te leren en te verwonderen over hoe we als mens betekenis kunnen geven
voor onszelf en voor de ander.
Op de tweesprong van mijn studiekeuze jaren geleden was het mijn sociaal engagement die me
richting maatschappelijk werk dreef (en niet vroedkunde). Naast mijn bijzonder fijne en zinvolle job
in een koepel (die ondersteuning biedt aan sociale economie organisaties) wil ik gehoor geven aan
iets wat ik altijd al met mij meedraag: vrouwen begeleiden en ondersteunen in de geboorte van hun
kind. Mijn eigen bevallingservaringen, geboorteverhalen van mijn omgeving en mijn overtuiging dat
‘bevallen vanuit je kracht’ mogelijk is, is wat mij tot de doula maakt die ik voor jou wil zijn.

Specialisaties