Home

De doula in Vlaanderen

Vlaanderen maakt net als de rest van de wereld stilaan kennis met het beroep doula. Het woord doula komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘dienende vrouw’. Een doula kan het best omschreven worden als een zwangerschaps- en/of bevallingscoach. Het is een ervaren, opgeleide vrouw die vaak geen deel uitmaakt van het sociale netwerk van de ouders en die aanstaande ouders als aanvulling op de medische zorg, praktisch en emotioneel begeleidt en ondersteunt tijdens de zwangerschap en de bevalling.

In 2007 is de Vlaamse Federatie van Doula’s vzw opgericht. Het doel van deze vereniging is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de persoonlijke begeleiding van de zwangere en haar partner voor, tijdens en na de bevalling.

 

Onze doelstelling is

  • Doula’s in opleiding ondersteunen bij het ervaring opdoen.
  • De werkzame doula’s ondersteunen in hun beroep en hen de mogelijkheid bieden zich verder te bekwamen via bijscholing.
  • Toekomstige ouders bewust maken van de mogelijkheid om het bevallingsproces zelf in handen te nemen, hun wensen kenbaar te maken en hen te steunen in een zo natuurlijk mogelijke geboorte van hun kind.
  • Goede samenwerkingsvormen onderhouden met ziekenhuizen, kraamcentra, gynaecologen en vroedvrouwen.
  • Constructief samenwerken komt ten goede aan moeder en baby tijdens de bevalling en zal daarnaast ook positief bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen als Vlaamse Federatie voor Doula’s.

Volg ons op facebook

VFvD is lid van the European doula network.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven